Referat Generalforsamling 2023

Køb Bhakanje Tea Perchs

FORENINGSVEDTÆGTER

Foreningsregnskab 2022
Scholarshipregnskab 2022

2020-Scholarship Analyse
Bhakanje Tea Project Overview

WEP Baseline Survey Report
Bhakanje Tea Baseline Survey Report
Bhakanje The Rapport 2017
Bhakanje Tea Report May 2018

Himalayan Project Logo (25 Kb)

flagdkan.gif (6168 bytes)
BlivMedlem  

SeMedlem

Hvis du ikke kan åbne pdf-filer så hent Acrobat Reader:
BookDirect getacro(1).gif (1692 bytes)

Se Videoen fra Chhirringkharka 2014 og 2015

Ny mailadresse hos HIPRON

Se Videoen fra JORDSKÆLVET 2015

Se Videoen fra The.fabrikken

hipron@mos.com.np

 

Mermaid Tea Book

GDPR - Persondata Åben Medie-siden
med TV og Radio programmer om Himalayan Project
 
 
Hvis du vil læse medlemsbladene, så højreklik og vælg "Åben link i ny fane"

Blad_49 Blad_48 Blad_47Blad 46 Blad 45Blad_44 Blad 43 Blad42 Blad 41

Blad_40Blad 39Blad 38Blad 37Blad 36Blad 35Blad 34Blad 33Blad 32Blad 31Blad 30Blad 29

 

flagdan.GIF (199 bytes)  Himalayan Project

flageng.GIF (271 bytes) flagtysk.GIF (159 bytes)

blev etableret som forening den 26. November 1998. Men forud for dannelsen af foreningen havde flere af os rejst i Nepal og set de store behov for udvikling ude i de fjernere bjergdistrikter. Vi havde med private midler hjulpet i det små, men kunne godt se at der skulle flere midler og flere mennesker til at løfte større opgaver. Siden etableringen af Himalayan Project er vi blevet til 375 medlemmer, hvis bidrag har bevirket mange små og store resultater. Navnet Himalayan Project er blevet kendt i Nepal. Vores succes med at få tingene til at fungere i gensidig forståelse og respekt ude i Himalaya har givet os lyst til at binde an med endnu større opgaver. Som forening udgør vi en reel NGO-samarbejdspartner som kan formidle bistand til Nepal.

   Hvis du har lyst til at hjælpe os med at udføre vores hjælpearbejde i Nepal, så meld dig ind i Himalayan Project. Vi har brug for medlemmer, som vil gøre en personlig aktiv indsats, men også for medlemmer der blot vil yde det økonomiske bidrag, som kontingentet er.

   Du skal være velkommen til at kigge indenfor på vores hjemmeside. Måske finder du den lidt primitiv hist og her, og måske mangler nogle sider ind imellem. Men det er fordi vi er sande amatører på dette felt, ligesom på alle de andre vi beskæftiger os med. Men da lysten driver værket, så kommer det altsammen hen ad vejen.

 

Chenresig er det buddhistiske symbol på uendelig medfølelse.

Med sine elleve hoveder og tusinde arme med øjne i hænderne, ser han alt, forstår alt, gør alt, og ser endog alt det, som han gør, og gør hvad han ser.

I uselviskhed og i villighed til at hjælpe.

Frelser fra og beskytter mod farer.

Mange af de største lamaer inkarnerer gennem ham; heriblandt Dalai Lama.

Det er et noget stort symbol for Himalayan Project.

Men kan vi blot gøre lidt af det.


chenresig.gif (15295 bytes)
flageng.GIF (271 bytes)
   Himalayan Project was established as a NGO on 26. November 1998. But before the establishing of our organization, some of us had been trekking in Nepal and there we had seen the needs of development in the remote mountainous regions. With private means we did help in the minor scale, but became aware that more funds and more people were necessary to raise greater tasks. Since the establishing of Himalayan Project we have now enrolled 375 members, whose contributions have caused many small and bigger results. The name of Himalayan Project is well-known in Nepal. Our success making the things functioning in mutual understanding and respect out there in the Himalayas have given us the mind to tackle even bigger tasks. As organization we are making up a real NGO-cooperator, who can effectuate development aid to Nepal.

   If you would like to help us doing our aid work in Nepal, then please submit as a member of Himalayan Project. We need members, who will perform an active contribution; but also for members who just will give an economic support.

   Feel yourself welcome to look inside our Homepage. Maybe you will find it a little primitive some places. That's because we are true amateurs in this field, like all the other fields we are dealing with. But it is our passion running our projects and we will surely improve during time.

Chenresig is the Buddhist symbol on infinite compassion.
With his eleven heads and thousand arms with eyes in the hands, he see everything, understands everything, doing everything, and even does see all he is doing and doing what he is seeing.
In unselfishness and in willingness to help.
Saving from and protecting against dangers.
Many of the biggest lama's incarnate through him; among them Dalai Lama.
It is quite a big symbol for Himalayan Project, but if we just could do a little of it!
flagtysk.GIF (159 bytes)
   Himalayan Project wurde am 26. November 1998 als Verein etabliert. Bevor unser Verein gestiftet wurde, waren mehrere von uns in Nepal, wo wir sahen, wie groß der Bedarf an Entwicklung in den entfernten Berggebieten ist.
   Im kleinen haben wir mit privaten Mitteln geholfen, haben aber bald erkannt, dass wir über größere Mittel verfügen müssen um hier richtig helfen zu können. Wir waren zu wenig um größere Aufgaben lösen zu können. Deshalb haben wir „Himalayan Project" gegründet und sind heute ca. 375 Mitglieder.
   Der Name
Himalayan Project ist nicht mehr unbekannt in Nepal. Unsere guten Resultate haben uns Mut gegeben größere Aufgaben in die Wege zu leiten. Als Verein sind wir ein reeller NGO-Zusammenarbeitspartner, der die Entwicklungshilfe von Danida nach Nepal vermitteln kann.

   Möchtest Du helfen unsere Hilfsarbeit in Nepal auszuführen, melde dich in unser Verein ein. Wir benötigen Mitglieder, die bereit sind einen persönlichen Einsatz in Nepal zu leisten, aber auch beitragzahlende Mitglieder sind sehr herzlich willkommen.

   Schau Dich auf unserer Homepage um. Sie ist noch etwas primitive, aber auch hier sind wir noch Amateure.

CHENRESIG ist das buddhistische Symbol für unendliches Mitgefühl.
Mit seinen elf Köpfen und tausend Arme mit Augen in den Händen, sieht er alles, versteht alle, macht alles, und sieht sogar alles was er macht, und macht was er sieht.
Selbstlos und immer willig zu helfen.
Beschützt gegen Gefahren.
CHENRESIG ist ein großes Symbol für Himalayan Project