EU’s Persondataforordning (GDPR)

Himalayan Project behandler vore medlemmers og donorers personoplysninger udelukkende med henblik på at sikre deres rette servicering.
Hvis du har spørgsmål vedrørende vor behandling af dine data, kan du kontakte vor administrator Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive
Telefon 97 54 53 08, Email klomborg@post11.tele.dk

De personoplysninger, som vi behandler og opbevarer, er:

Formålet med opbevaring og brug af disse oplysninger er:

Samtykke om vor behandling af dine persondata er givet når du:

Opsigelse af samtykke:

Opbevaring af persondata:

Offentligt tilgængelige personoplysninger findes på vor hjemmeside:

Videregivelse af oplysninger:

Sletning af persondata:

Dine rettigheder:
Ved henvendelse til Administrator har du ret til: