Sidst opdateret  4-06-2018 English flageng.GIF (199 bytes) Deutch flagtysk.GIF (159 bytes) Pagemaster : Kurt Lomborg
flagdan.GIF (199 bytes)
Himalayan Scholarship Project
Fadderskab / Studiestøtte / Gudfader/Gudmoder
Vores Scholarship Project eksisterer i samarbejde med Himalayan Project Nepal (HIPRON).
Læs en samlet beskrivelse af hele projektet i Medlemsblad Nr. 18 fra September 2007

  Studenten skal underskrive en Contract med dig, i hvilken det nævnes, at studenten skal skrive til dig mindst 3-4 gange årligt og sende kopier af diplomer og eksamenspapirer straks efter hver eksamen. Dette vil, sammen med den overvågning, som vor nepalesiske stab løbende foretager, være din garanti for at scholarship'et bliver brugt til sit formål. Du kan se kontraktens indhold på Dansk

   Scholarship-beløbet bliver beregnet i samarbejde mellem ansøgeren og vores nepalesiske stab og os selv og ofte beskrevet i et Skema. Ofte vil studenten eller dennes familie være i stand til at betale noget selv. Og faktisk prøver vi altid at presse dem til at gøre det for at øge engagementet. Men på den anden side så vil studiet ikke blive så effektivt hvis studenten f.x. skal arbejde med trekking i studieperioden. Og der må også være en vurdering mellem forskellige studiesteder, da de dyrere steder ofte har bedre lærerkræfter end de billigere. Du vil finde vore ansøgere under fanen her foroven, og her vil du kunne se det beløb, som de ansøger om, og dette vil du kunne finde mere udspecificeret ved at klikke på ansøgerens billede.
   Scholarship: Dit scholarship er fuldstændigt personligt. Beløbet, som du betaler til studenten, er også det beløb som studenten modtager. Og beløbet kan kun ændres ved forhandlinger mellem dig og studenten. Beløbet beregnes ud fra US-Dollar, da nepalesiske rupees er hæftet til denne valuta. Derfor vil det beløb, som du skal indbetale variere fra gang til gang med valuta-kursen på dollar. Du kan vælge at betale én gang om året den 1. Marts eller to gange om året den 1. Marts og 1. September.
   Foundation: Himalayan Project pålægger alle scholarship et beløb på 10% af scholarship-beløbet. Dette beløb vil blive brugt til sikring mod valuta-kurs-tab eller til særlige udgifter vedrørende vore studenter. Det kunne være forsinket indbetaling fra donor, eller pludseligt ophør af indbetaling. Eller det kunne være uforudsete ekstraudgifter for en student, som du ikke har råd til at betale selv. Eller en ansøger, som vi selv finder for vigtig til at vente på en donor. Med andre ord så vil denne foundation gå udelukkende til vore studenter. Hvis beløbet på fonden med tiden bliver for stort, så nedsætter vi procenttallet.
   Administration: Hvert scholarship pålægges 225 Kr per år til administrationsomkostninger (dog 150 kr per scholarship, hvis du har flere - og 250/200 kr per år hvis du betaler halvårligt). Disse er udsendelse af nyhedsbrev og påmindelse om indbetaling til dig, overførsel af penge til Nepal, overførsel af støttebeløbet til studenten i Nepal, tab på valuta og en aflønning af vores Nepalesiske stab og kompensation til HIPRON for kontorhold. De modtager 30-60 per scholarship per år for at administrere og uddele beløbene. Den Danske Stab arbejder frivilligt og uden betaling.

Himalayan Scholarship Project Staff: 
(klik på deres billede og du kan sende dem en E-mail)
(click on their picture, and you can send them an E-mail)
(
klicken Sie auf eines der Bilder und schicken Sie uns ein E-mail)
Kurt.jpg (3085 bytes) Kurt Lomborg
Co-ordinator of Scholarships
Administrator of HP, Denmark

communicates in English and Danish

Janaki Khadka

Janaki Khadka
Administrator of Scholarships
Manager of HIPRON

Communicates in English and Nepali


 

 

 

 

Års-regnskaber for hvert år tilbage fra 2000 kan ses ved at klikke "Information" ude til venstre, og derefter "Bilag" og "Accounts" foroven. Du kan hente sidste Scholarship Regnskab her.
Breve og Gaver til din student, klik HER


flageng.GIF (271 bytes) Himalayan Scholarship Project
   Our Scholarship Project exist in co-operation with Himalayan Project Nepal (HIPRON)
   The student will sign a Contract with you in which it is said, that the student shall write a letter for you at least 3-4 times a year and send a copy of diplomas and examination papers after each examination. This will together with the surveillance by our nepali staff be your guarantee that the scholarship is used for its purpose.
   The amount of scholarship is estimated in cooperation between the applicant and our nepali staff and by ourselves and often written in a Sceme. Often the student or the family of the student will be able to pay something themself. And in fact we always try to force them to, as their commitment will be more strong in this case. But on the other hand then the studying will not be so efficient if the student has to go on trekking in the studying period. And there also has to be an evaluation between the cost of different schools, as more expensive schools often have better teachers than the more cheap. You will find our applicants clicking the banner "Ansøgere" above, and here you will see the amount, which they apply for, and this you will find specified by clicking on their picture. For some this amount is crusial, but for others it will be possible to go studying for a lesser amount, so don't hesitate to chose a student even if you can only offer a lesser amount.
   Scholarship: Your scholarship is strictly personal. The amount you pay for the student is the amount the student recieve. And the amount can only change during negotiation between you and the student. The amount is calculated around US-Dollar as nepali Rupees is fixed to this currency. Therefore the amount you shall pay will vary with the currency rate of US$. You can choose to pay once a year on 1. March or twice a year on 1. March and 1. September.
   Foundation: Himalayan Project charges every scholarship a rate of 10% of the scholarship-amount. This amount will be used for special expenses according til Scholarships. It could be delayed payment by you, or sudden termination of payment. Or it could be unforeseen extra expenses for the student, which you don't want to pay extra. Or an application which we in the administration find very necessary. In other words this foundation is also going exclusively for our scholars. If this amount by chance during time should grow too big, then we will reduce the rate.
   Administration: Every scholarship is charged 225 DKr per year (38 $) for administrative costs. This is costs to send reminder of payment for you, transfer of money for Nepal, transfer of money for student in Nepal, loss on currency and salary for our Nepali staff. They receive 4-10 $ per year per scholarship to administer the money. The staff in Denmark is working volunterely without any payment.
   See or send an E-mail for Himalayan Scholarship Project's Staff
flagtysk.GIF (159 bytes)

Himalayan Scholarship Project

   Unsere Scholarships sind nur für Studienzwecke bestimmt. Ein Antragsteller muss bestimmte Kriterien erfüllen um ein Scholarship zu erhalten. Es kommen nur Kinder und Jugendliche in Fragen, dessen Familie nicht selber das Geld hat um für die Schulausbildung der Kinder zu sorgen. Der Antragsteller muss Lust und Kvalifikationen zum studieren haben.
   Der Schüler macht einen Vertrag mit Ihnen, wo er unterschreibt, dass er 3-4 mal jährlich an Sie schreibt, sowie dass Kopien der Zeugnisse und Diplomen nach jeder Prüfung Ihnen sofort zugeschickt werden. Dieses gibt Ihnen, zusätzlich mit der laufenden Überwachen unseres nepalesischem Stabs, die Garantie, dass das Scholarship für den richtigen Zweck benutzt wird.

   Die Höhe des Betrags wird in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller, unserem Stab in Nepal und mit uns festgelegt und dann in einem Schema beschrieben. Oft verlangen wir, wenn dieses möglich ist, dass der Schüler oder dessen Familie einiges selber zahlt, um somit deren Engagement zu steigern. Anderseits sind wir aber der Meinung, das der Schulunterricht nicht versäumt werden darf, weil der Schüler zu viel arbeiten muss.
   Die verschiedenen Schulen werden bewertet, da die teueren Schulen oft auch bessere Lehrer haben als die billigen.

   Sehen Sie sich unsere Antragsteller an. Klicken Sie auf ein Foto um mehr über diesen Antragsteller zu erfahren, unter anderem auch die Höhe des Betrags um den hier angesucht wird. Für einige ist dieser Betrag absolut Minimum um weiter zu kommen, für andere dagegen ist es vielleicht möglich für weniger zu studieren.
   Zögern Sie nicht einen Studenten auszuwählen, wenn auch der Betrag den Sie anbieten können kleiner ist als der Betrag um den gesucht wird.
   Scholarship: Ihr scholarship ist vollständig persönlich. Der Betrag den Sie an den Schüler zahlen ist auch der Betrag den der Schüler erhält. Der Betrag kann nur durch Verhandlungen zwischen Ihnen und dem Schüler geändert werden. Der Betrag wird in US-Dollar umgerechnet. Deshalb wird der Betrag den Sie einzahlen variieren, dieses hängt mit dem Dollar-Kurs zusammen. Sie können wählen ob Sie einmal im Jahr zahlen möchten, am 1. March oder zweimal im Jahr, am 1. March und am 1. September.
   Foundation: Himalayan Project legt auf alle Scholarships 10% des Scholarship-Betrags. Dieser Betrag wird benutz, wenn besondere Kosten auftreten die unsere Schüler angehen. Wenn zum Beispiel eine Zahlung vom Paten zu spät kommt, oder vielleicht plötzlich ganz wegfällt. Oder der Schüler hat unvorgesehene Kosten die er selber nicht zahlen kann, und der Pate vielleicht nicht kann oder zahlen will. Vielleicht haben wir einen geeigneten Schüler gefunden, aber noch keinen Paten, in diesem Fall können wir durch diesen Fond unterstützen. Sie können ganz sicher sein, dass dieser Fond ausschließlich unseren Schülern zu gute kommt. Wenn der Betrag im Fond mit der Zeit größer wird, können wir den Prozentsatz senken.
   Verwaltung: Bei jedem Scholarship berechnen wir jährlich eine Abgabe von DKR 225,- (35 €) um unsere Verwaltungskosten zu decken.  Die Kosten sind u. a.  Mahnungen an Paten wegen fehlender Zahlung, Überweisungsgebühren nach Nepal und an die Schüler, Verluste bei Kurs-Schwankungen und Gehälter an unseren nepalesischen Stab. Pro Scholarship zahlen wir 4-8 € für die Verteilung der Beträge. Unser dänischer Stab arbeitet freiwillig und ohne Lohn.
Und Sie kann unsere SCHOLARSHIP STAB ein E-mail schicken.
  Up to page start