Siden er opdateret 6-12-2010

VOLUNTEER PROGRAM

Lærere, studerende eller andre med lyst til at undervise i et eller andet, som de er gode til, er meget velkomne til at tilbyde deres arbejdskraft for en af de skoler, som Himalayan Project samarbejder med i Upper Solu. Det kan være under eller efter studiet, eller det kan være midt i eller efter arbejdslivet.

Men det kan også være andet end undervisning. Fx den Medicinstuderende, der laver en rapport om handicap-situationen i Solu og laver et forslag om bygning af et handicapcenter. Eller Politimanden der er interesseret i SSP-samarbejde, der laver en rapport om skolerne og undervisningen i området. Eller Socialrådgiveren, der sætter sig ind i 10 familieskæbner i et samfund uden socialvæsen og forsikringer, og skriver en rapport om det. Eller den Samfundsvidenskabs-studerende, der laver en befolkningsanalyse og en rapport over det. Uanset hvilken uddannelse du har, så vil der være noget i dette "basis-samfund", som vil være interessant at undersøge. Først og fremmest for at få indblik i forskellene. Og HP er meget interesseret i at bruge resultaterne til vort fortsatte arbejde. Tjek lige nogle forslag her: "Følg vores WEP-projekt", "Udnyt vore data fra 2005-Survey", "Social U-sikkerhed i Upper Solu", "Turisme i Upper Solu".

VIGTIGT: Vær klar over at, uanset hvor simple, du forventer at finde eller at opleve skolerne, så er det arbejdspladser for lærere, som enten passer deres arbejde, det bedste de kan, eller plejer deres velbehagelighed, det bedste de kan, så kom ikke og spil smart og bedrevidende. Du er hjælpelærer og underlagt skolen og skoleinspektøren, men kan stille forslag til forbedringer eller indlede diskusioner, som kan blive frugtbare, hvis dine værter er med på idéen. Flere skoler har klaget over, at frivillige egentlig forstyrrer skoledagen mere end de hjælper den, især fordi de i deres manglende kommunikation erstatter megen undervisning med leg i klassen eller skolegården. Lad ikke dit Vesterlandske ego dominere dine værter.

Hvilke fag kan der undervises i?

Engelsk er helt oplagt. De fleste nepalesiske engelsk-lærere kan både læse, skrive, forstå og tale engelsk. Men på en nepalesisk måde som de har lært af deres lærer og giver videre til deres elever. Produktet er ikke altid lige forståeligt for udefrakommende. Fx Wake-up how are" betyder "Hvad er klokken". Ordstillingen er ofte omvendt og udtalen er nepalesisk. Både lærere og elever vil have meget gavn af at høre og lære en anden slags udtale, også selv om det er med dansk accent.

Matematik, Naturvidenskab, Geografi, Verdenshistorie etc. vil være godt for Secondary level, efter 6. klasse, hvis deres engelsk-kundskaber er gode nok. Ellers vil det være en metode til at gøre engelsk god nok.

Gymnastik, sport og leg vil være gode frikvarters-beskæftigelser. Pga landskabets karakter er boldspil ikke særlig velegnet.

Hvordan gør du?

Først og fremmest skal du være medlem af Himalayan Project. Det er en betingelse for at kunne samarbejde med vore skoler, og at modtage råd og vejledning fra os.

Beslut dig for hvilken periode du vil afsted. For indendørs aktiviteter er hele forår-sommer-efterår god, mens vinteren er for kold. Men hvis du også vil ud og vandre lidt så vælg Marts-Maj og Oktober-November. Derefter mail til Kurt Lomborg og forhør dig, om der er andre i området i samme periode som dig, eller om skolerne har ferie (Dashain helligdagene ligger i efteråret og varer en måned). Hvis du gør det i god tid, så har jeg en chance for at advisere skolen. Men du kan også bare møde uanmeldt op; de skal nok tage vel imod dig.

Derefter køber du kortene: Schneider Map: EastNepal: 6-Tamba Kosi 1:50.000 & 5-Shorong/Hinku 1:50.000 (prøv hos Nordisk Korthandel) og find vore skoler. Og planlæg din trekkingtur i Solu-Khumbu. Du kan sagtens finde bærere og guider i de landsbyer, som du besøger.

Køb din flybillet hos Kipling Travel. Kontakt HIPRON-office, de kan hjælpe dig med hotel-booking og indenrigsfly/-bus ud til området; og hjælpe dig med et Community Trekking-arrangement. Køb en varm sovepose og nogle gode støvler og hvad du ellers mangler hos Friluftslageret i Odense. Og så er du sådan set klar.

Hvordan er opholdet?

Du vil blive indkvarteret i landsbyen, normalt under ret primitive forhold (måske mere primitivt end du kan forestille dig) og måske vil du blive flyttet rundt mellem flere indkvarteringer, for at fordele besværet ved at have dig boende. Men vigtigt, du vil ikke blive indkvarteret gratis. I princippet har ingen enkeltpersoner brug for at du kommer og hjælper skolen, og skolen har ikke økonomi til at huse dig. Du må derfor betale for dit ophold til din værtsfamilie. Prislejet må du selv finde, da din vært næppe vil afkræve dig, men hvis du er tilfreds med maden, så er det nok et passende prisleje, men er maden ensartet eller mangelfuld, så giver du nok for lidt. Regn med 300-500 Rs per dag.

Hvis du vil opholde dig mere end 2 uger på én skole, så skal vi nok have en aftale i stand på forhånd; men ellers kan du jo pendle mellem alle de skoler, som vi samarbejder med. Afstanden mellem skolerne er fra 1 time til 1½ dagsmarch.

Skoledagene er 10 til 12.30 og 14 til 16. I frokostpausen kan man gå ud og få sin mad i bygden, eller man kan blive på skolen sammen med alle de elever, som har en lang skolevej.

Har du stadig lyst? Så lad os høre fra dig!


Teachers or students who want a break in their life, during their study, after study, during or after working life, shall be very welcome to visit one of our cooperating schools in Upper Solu to take part of the education of the students and the teachers for a shorter or longer period of time.

English language classes is the most necessary subject for our schools. Most Nepalese english medium teachers read, write, understand and speak English but in a very Nepalese way, which they learned from their teacher an now are giving for their students. Not always understandable for outsiders. For instance "Wake-up how are?" means "What time is it?". It will be very valuable for teachers and students to hear and learn the language in a more international way.

Mathematics, Science, Geography, World history etc. will be valuable for Secondary Level, after 6. class, if their knowledge in English is appropriate; else it will be a way to improve it.

Gymnastics, sports and games will be nice occupations in the breaks. Because of the caracter of the landscape ball games isn't suitable.

IMPORTANT: Be aware that even how simple you expect to find the schools they are places of work for teachers who are doing their work the best they can, or taking care of their ease the best they can, so don't arrive there being knowing-all or smart. You are assistant teacher and attached to the school and to the headmaster. But of course you can suggest improvements or go into discussions, if and when your hosts want to. Some schools have complained that the volunteer is rather disturbing the school day than supporting it. Usually because they have difficulties in communication and therefore is tempted to change the education into play in the classroom or playground. Don't let you Western Ego dominate your hosts.

How to do mit?

First of all you will have to be a member of Himalayan Project to teach in our co-operating schools.

Decide the period you want to visit Nepal. The winter is too cold and the summer quite wet and slippery, but Marts-May and October-November is fine. Send a mail for Kurt Lomborg to make appointment with the schools and the convenience of the period you did chose. (Dashain holydays are in autumn and last for one month). It will take time to make appointment with the schools, so don't wait until the last days.

Buy the maps: Schneider Map: EastNepal: 6-Tamba Kosi 1:50.000 & 5-Shorong/Hinku 1:50.000 (try Nordisk Korthandel). Find the schools and make plans for your trekking, now you are there. You can easily hire porter and guide in the villages on the way.

Buy flight ticket. Contact HIPRON-office, they can help with Hotel booking and domestic flights and busses, and they can help you with Community Trekking. Buy a warm sleeping bag and good booths and warm clothes. And then you are ready

How will the stay be?

You will be accomodated in the village under quite primitive conditions; probably more primitive than you can imagine. Maybe you will be moved around to share the inconveniences to have you staying.

You will NOT be accomodated for free. The school have no funds for that purpose, and the locals have no personal interests in having you there. Probably they will be reluctant to tell you a price for accomodation, but even they are offering you for free, you has to offer a donation of the same level as the value of accomodation. If you find the food offered sufficient and with suitable variations, you are paying suitable, if you aren't satisfied, then offer more or change your host. Probably 300-500 Rs per day will be suitable.

If you want to stay for more than 2 weeks at one school, then we need to negotiate an agreement with the school, but you can cummute between all the schools we are co-operating with. The distances between the schools are from 1 hour to 1½ days walk.

Do you still want to go? Let's hear from you?