Himalayan Road Project

Kutang Sutang La Road Project - Great Wall

   Himalayan Project havde fra medicinalfirmaet Boehringer Ingelheim fået doneret 15.000 Kr til at bygge en skole for i Tragdobuk. Men da vi fik undersøgt elevgrundlaget i området, viste det sig at være alt for lille til en Preprimary School. Men der var stadig 8-10 mindreårige børn, som ikke kunne gå i skole, fordi forældrene ikke turde sende dem den farlige vej til Junbesi forbi det berygtede Kutang Sutang La. På en strækning på 200 meter er der så stejlt ned til siden, at et fald her vil være fatalt. Indenfor de sidste år har 3 lokale beboere slået sig ihjel her. Det skal retfærdigvis nævnes, at det i alle tre tilfælde var voksne mænd, som havde drukket for meget før de gik hjemad. Men børn, som pjatter og skubber til hinanden på vej til skole, kan komme lige så galt afsted. Derfor besluttede vi at bygge en vejsikring i passet i stedet for en skole i landsbyen, og alle bifaldt idéen. KuSuLa1.jpg (5646 bytes)
   En komité blev nedsat, vejen blev målt op og detaljer i projektet blev noteret. Du kan se projektets detaljeplan her. Vi aftalte de økonomiske forhold og skrev en Kontrakt. Også i dette vejprojekt baserede vi os stærkt på frivillig ubetalt arbejdskraft fra de lokale beboere. Men den 200 meter lange og svære mur var vi nødt til at få professionelle stenhuggere og stenlæggere til at bygge. Det blev aftalt, at de penge, der bliver til overs fra byggeriet, skal bruges til noget godt i landsbyen Tragdobuk. Men det skal vi først aftale senere, måske først næste gang Himalayan project har folk på stedet.

   Det forlyder derudefra, at Midt i December 2000 står muren færdig, og kun de sidste finpudsninger af selve vejoverfladen mangler. Samtidig har borgerne i Junbesi lavet en flot portal for enden af muren, der hvor udsigten ned over Junbesi-Mopung-dalen åbner sig. Og lige efter portalen har Shingshere Road Project opsat et stort skilt, der informerer om alle attraktionerne i dalen og ikke mindst vor nye vej derovre på den anden side.

010315-great wall07.jpg (8623 bytes)
010315-great wall08.jpg (8340 bytes)

Midt i Marts 2001 var Kaji derude og optog disse billeder. Muren er virkelig imponerende og de lokale kalder den "Great Wall" efter den lidt større mur i Kina. Alle, både vejfarende og lokale, er enige om, at dette projekt er et virkelig flot og meget tiltrængt bidrag til udviklingen af lokalområdet fra Himalayan Project. Vi bliver rost enormt meget for det.

Regnskabet for projektet foreligger under "Information" - "Bilag" - "Projekt"

010315-great wall.jpg (6384 bytes)

Efterår 2005: Muren står stadig som et monumentalt bygningsværk over dalen. Skolebørnene kan nu gå til og fra skolen på alle tider af året. Mangen en fulderik har gået end barndert hjem i tryghed. Kvæget kan drives denne direkte vej til sæterne. Politiet og maoisterne har haft en lille krig, hvor de gik i læ for kugleregnen bag muren, med det resultat, at begge fløje kunne trække sig uskadte tilbage, da ammunitionen svandt ind. Det samme kunne en amerikansk turist, som også krøb i ly; han gik dog tilbage til Kathmandu og direkte ombord på en flyver hjem.

Skolebørnene har fundet det morsomt, at smide sten fra muren ned i dalen, så på de steder, hvor der er mest behov for muren, er den faktisk ved at svinde noget ind. Jeg fik dog lov af skolelederen at skælde dem dygtigt ud i et frikvarter, og det har faktisk hjulpet. Dorje har været længe om at udføre de lovede reparationer, men nu har han fået lavet nogle af dem - dog ikke til fuld tilfredshed.

Men Great Wall er fortsat et projekt vi kan være stolte af i Upper Solu.