Sidst opdateret  19-02-2010 flageng.GIF (199 bytes) Pagemaster : Kurt Lomborg
 

Etablerede Scholarship

 
  Vi har nu 98 børn og unge, som modtager scholarship fra donorer i Danmark, Norge og Schweiz. Vi opkræver støttebeløbet 1-2 gange årligt fra donorerne - og overfører til den nepalesiske Himalayan Project Organization (HIPRON) 4 gange årligt - og de udbetaler støttebeløbene til vore "børn" månedligt eller 4 gange årligt. Det hele fungerer fantastisk godt, og vi kunne sagtens som organisation servicere mange flere.

Se alle vore studenter ved at klikke på fanerne herover:

KATHMANDU STUDERENDE:
KOSTSKOLE / KATHMANDU primary-secondary / KATHMANDU higher

UPPER SOLU ELEVER:
CHHIMBU
/ SAGAR-BAKANJE / CHHIRRINGKHARKA / JUNBESI / MOPUNG / TRAKSHINDU / SALLERI / THAMAKHANI

STUDERER ANDRE STEDER:
ANDRE

Vore regnskaber opdateres løbende både i Danmark og i Nepal. Du er velkommen til at kigge i den sidst aflagte regnskabs-rapport: Scholarship Regnskab

Afsluttede regnskab fra foregående år findes på siden med Bilag (klik først på "Information" ude til venstre).

Vi synes selv, at der er alt for få, der har tegnet kontrakter. Men hvad kan vi gøre? Nu ligger de fremme her; men hvordan får vi flere til at kigge ind her på Hjemmesiden? Hvordan kan Plan International, Danmark sponsorere 40.000 børn? Vore børn er mindst lige så gode, og din kontakt til barnet er ægte direkte kontakt. Dine penge går direkte til dét barn, som du sponsorerer.

Hjælp os til at finde flere sponsorer. Send os navnet på en af dine venner, bekendte eller familie, så vi kan sende denne Hjemmeside-adresse eller andet materiale ud til dem. Du kan sende et navn ved at klikke HER.


flageng.GIF (199 bytes) ACTIVE ESTABLISHED SCHOLARSHIPS: 

Now 98 young students are receiving scholarship from donors in Denmark, Norway and Schwitzerland. We collect the fee 1-2 times a year from the donors - and transfer for Himalayan Project Organization (HIPRON) 4 times a year - and they are paying out monthly for our students. It is working extremely well, and we could easily, as an organisation, support a lot more.

You can see all our students on:

KATHMANDU STUDENTS:
BOARDING SCHOOL / KATHMANDU primary-secondary / KATHMANDU higher

UPPER SOLU STUDENTS:
CHHIMBU
/ SAGAR-BAKANJE / JUNBESI / MOPUNG / TRAKSHINDU / SALLERI / THAMAKHANI

STUDENTS OTHER PLACES:
ANDRE

  Our accounts are open and are updated currently in Denmark as well as Nepal. You are welcome to have a look at our current report at Scholarship Account
  The finished accounts from previous years are found on the page Bilag (Articles & Accounts) (click "Information" on left side).

  We feel that much too few have signed for scholarships. But what to do? Now all the applicants is presented on this homepage, but hov can we make more people to discover and be aware of this? Many organizations have much more "children", up to 40.000 here in Denmark. And our students are as good, and your contact to your recipient is even a direct and genuine contact. Your money is going directly for the child which you support.

  Help us to find more sponsors! Send us the name of one of your friends or family. Then we can send them this Homepage-adress or other datas. You can send their name by clicking  HERE.