sidst opdateret 9-02-2014

Junbesi Water, Sewage and Fertilizer Project

download Project Proposal

Junbesi er et paradis på jord. Eller var, det meste af året. Mange turister kender Junbesi da den ligger på "hovedvejen" til Mount Everest. Men deres vandforsyning er ikke i orden. Bortset fra 3-4 hoteller, så får resten af byen vand fra samme elv og dæmningen er simpel, så den går i stykker i regntiden, og lige ovenover græsser køerne og en sti passerer forbi. Så folk i Junbesi har jævnligt diarre eller sågar leverbetændelse. Kloaksystemet fungerer heller ikke. Nogen bruger marken, andre kompostlatrinet og en del gravet septiktank, men resten føres direkte ud i den lille strøm, der løber gennem byen med skiferfliser over og direkte ud i floden. Markerne udmagres langsomt, fordi det meste af gødningen på denne måde forsvinder.

Et fuldstændig nyskabende projekt ikke bare i Junbesi, men i Nepal bjergområde i det hele taget, vil rette op på dette. Samme projekt kan nemt gennemføres i andre tættere bebyggelser rundt i Himalaya. Først og fremmest skal vi skaffe rigeligt rent og frisk drikkevand fra en beskyttet kilde. Dvs den skal ligge over steder hvor kvæg og mennesker færdes meget. Dertil skal også høre vandtanke rundt i byen til brandslukning. Der er mange uvurderlige bygninger i Junbesi, som det ville være en katastrofe at se gå op i flammer. Dernæst skal der etableres et kloaksystem med en næsten fuldstædig tilslutningspligt. Kun de der har usædvanligt gode grunde til at afvise pligten skal være fri. Rørene skal munde ud i en række bassiner, hvor kloakaffaldet omdannes til naturgødning. Efter en tid skal det aktive bassin lukkes af og tørre ind. Så skal der blandes strå og blade i. Og endelig skal komposten graves op og bringes ud på markerne, hvorefter bassinet igen kan åbnes for tilførsel af kloak.

Det eneste problem med dette projekt er, at befolkningen i Junbesi er meget svære at arbejde med. De er forkælede af de mange turister der drager igennem og hvoraf mange bliver projektdonorer. Så er der stor forskel på rig og fattig. Og mellem de rige er der konkurrence. Det er svært at blive enige om ret meget. Og når noget bliver svært så lukker man øjnene. Men vi forlanger at de skal komme til enighed før vi går i gang for alvor. Læs projektforslaget og se detaljerne af projektet.

Junbesi Sewage