Tiden er løbet fra denne side, men den er bevaret af historiske grunde

Upper Solu Development Project (USDP)

Vi startede Chhumbu Skoleprojekt i 1996 og de første småprojekter i Junbesidalen i 1999. Og så har det udviklet sig langsom siden med flere småprojekter og etablering af små arbejdsgrupper.
Lokalbefolkningerne har været meget lykkelige for vore initiativer og har været både gode og flittige til at udføre projekterne. Der er kun blevet ydet små økonomiske tilskud fra Himalayan Project; men de har alligevel ved hjælp af frivillig arbejdskraft og en stor indsats fra socialt bevidste borgere formået at skabe virkelig levedygtige og storartede resultater. Snyd og korruption er ikke ukendte begreber i Nepal; men vi har hele tiden ved regnskabsgennemgang vurderet deres ærlighed og fundet den ubestridelig. Derfor er vores lyst til at arbejde videre i Upper Solu blevet større og større. Men Himalayan Project er kun en lille forening med ret små pengemidler, så for at komme i gang med noget større må vi nu til at søge støtte til vores udviklingsbistand.
Den danske udviklingsbistand kanaliseret gennem DANIDA omfatter også Nepal, som et af Danmarks programlande indenfor U-lands-bistand. Der kører flere storstilede Danida-programmer i Nepal. Et af dem er et Jordreform Program med et tilknyttet Skovbevarings Program, Miljø Program og Energi Program.
I 2000 søgte vi om tilskud til en Forundersøgelse i Upper Solu men fik afslag, først og fremmest fordi vort programudkast var alt for bredt formuleret. Og det er korrekt, at vi kan ikke sætte ind på alle felter, som beskrevet under Junbesi Dalen, på én gang. Det kan komme med tiden. Vi skal starte med noget, som lokalbefolkningen kan samles om og uden videre forstår vigtigheden af. Under vores rejse i Upper Solu i 2001 var det ganske åbenbart, at alle er enige om at det snart kommer til at stå katastrofalt til med skovene. Så nu vil vi i 2002 starte et Skovbevarings Program op. Vi starter med at undersøge skovene i Beni VDC, og så kan vi sidenhen gå videre med resten af Upper Solu.

Før vores rejse til Upper Solu 2001 havde vi lavet et oplæg: "Upper Solu Forestry Project 2001", som vi havde sendt til den tidligere koordinator for Nepals Reforestration Program, og han lovede os sin fulde støtte og medvirken, og vi fik en masse gode råd.
Vi havde et møde med Danida's koordinator for skovprogrammerne i Kathmandu. Og med lederen af Jordreform programmet (NARMSAP), og begge fandt vores arbejdsmetode, organisation og idégrundlag meget interessant. Og begge lovede de os al den praktiske støtte, som de kan give. Under vores rejse vandrede vi rundt i skovene i det øvre dalbækken af Beni VDC og fik et indtryk af skovenes tilstand. Vi fik også en masse snak med folk, der arbejder med skovene. Skovene i Upper Solu var tidligere statsejede; men for tre år siden overgik de til Community Forest, som nu ejes af en lokalkomite (User Group) i hvert ward. Disse fungerer fuldt demokratisk og deres funktion overvåges af distriktets Forestry Officers. Vi interviewede bestyrelsen i tre User Groups i den øvre del af Beni VDC og lavede en: "Preliminary Survey of Forestry User Groups".
Der er allerede mange aktiviteter i gang i Beni VDC. Nogle sat i gang af Himalayan Project og andre af en række Nepalesiske og udenlandske NGO'er. Men indsatserne er ret ukoordinerede, så på et stormøde blev der dannet en paraplyorganisation Upper Solu Development Committee (USDC), som nu skal prøve at koordinere og overvåge alle projekterne og de komite'er, som arbejder med dem. Fremover håber vi at denne organisation vil kunne overvåge alle udviklingsprojekter i hele Upper Solu (Beni, Bakanje, Trakshindu og Tamakhani VDC). I første omgang vil de fremover blive Himalayan Projects vigtigste samarbejdspartner i lokalområdet.
Da kommunikationen i og til lokalområdet endnu er meget svag, vil det også blive nødvendigt at have en samarbejdspartner i Kathmandu. Der findes allerede NGO'er dér, som arbejder med projekter i Upper Solu; men de arbejder alle med meget snævre felter, såsom miljø, kultur, undervisning eller sundhedsvæsen. Og de kontakter vi har haft til disse organisationer viste ikke en lyst til at arbejde bredt og da slet ikke med skovbrug, og var ikke umiddelbart tilbøjelige til at ville anerkende dannelsen af en fælles paraplyorganisation. Så vi besluttede at videreføre en gammel idé om at etablere Himalayan Project, Nepal (HIPRON). Denne proces er i gang sidst i 2001 og har samlet en lang række stærke og unge kræfter fra Upper Solu, som har et aktivt socialt engagement.

I løbet af vinteren 2002 vil vi atter ansøge Danida om støtte til en Forundersøgelse, som kan blive gennemført i efteråret 2002.
Forundersøgelsen vil omhandle en månedlang tur rundt i hele kommunen Beni VDC, hvor undersøgelsesgruppen vil opholde sig i hver af de 9 Wards (sogne) i tre dage. Her skal laves inspektion og analyse af skovene og jordbunden af en Forestry Officer sammen med bestyrelsen af den lokale Forest User Group. Samtidig skal en sociolog/environmentalist interviewe samtlige beboere i sognet mhp. deres brug af skoven og andre miljøforhold. Og endelig vil vi medbringe en Medicine Lama, som skal afsøge skoven for andre brugbare vækster og beskrive dem. Kurt Lomborg fra Himalayan Project vil deltage som koordinator og indsamle alle informationerne.
 
Denne undersøgelse skal så resultere i en rapport, som opstiller er række forslag til, hvordan skovene i hele kommunen kan udnyttes fremover, under særlig hensynstagen til deres fortsatte bevarelse, og hvilke andre tiltag som kunne tænkes for at opnå en genrejsning af skoven, hvor den er forsvundet.
Når rapporten foreligger, så vil NARMSAP straks gå i gang med at føre dens konklusioner ud i livet, ved uddannelse og gode råd. Himalayan Projects opgave vil så, i en periode fremover, være at styre og overvåge at et forsvarligt skovbrug vil blive gennemført, og at sikre, at de tiltag, som man bliver enige om, også bliver gennemført i virkeligheden og bliver fulgt op.
Et andet resultat af Forundersøgelsen kunne tænkes at blive en samling af alle de indkomne informationer til en lille bog om det lokale skovbrug med beskrivelse af arbejdsmetoder, jordbundsforhold, klimaoplysninger, træer og planter og deres brugsmuligheder, og nogle principper i skovbevarelse. Hvis det lade sig gøre økonomisk, så ville det være meget effektivt, hvis den blev oversat til nepali og udgivet i så mange eksemplarer, at alle skolebørn og husstande kunne få et eksemplar udleveret eller kunne købe den billigt.