Sidst opdateret  27-02-2013 English flageng.GIF (199 bytes) Deutch flagtysk.GIF (159 bytes) Forklaring Pagemaster : Kurt Lomborg
Quarterly Scholarship Progress Report

Kvartalsvis Scholarship Standpunkts Rapport

Vores Studiestøtte overføres og udbetales kvartalsvis og Namgyal Jangbu går en Runner Service runde i Upper Solu hvert kvartal. Og i hvert kvartal laver han en rapport i skemaform med symboler, pointgivning og forkortelser med vore børns udvikling i det forløbne kvartal.

Denne form for rapportering startede i foråret 2010. Før denne tid udgav Namgyal et par korte beskrivende rapporter. På mange måder sjovere men ikke fuldt dækkende. Vi håber at du må få glæde af denne form for rapportering.

Sådan læses rapporten: Åben "Kvartalsvis Scholarship Standpunkts Rapport" på linket herunder. Hver rapport fylder 4 sider og er hæftet efter hinanden. Find din students nummer og følg linjen. Du kan få forklaringen på symboler og karaktergivning på skemaet på bunden af siden, eller ved at downloade og udskrive forklaringen her.

De årlige regnskabsrapporter kan findes under "Information" i rammen til venstre og derefter "Bilag" og "Accounts" i rammen foroven.

En af Namgyals arbejdsredskaber til dannelse af rapporten er de Regnskabsbøger, som vore børn får udleveret og får besked om at udfylde løbende. Se Student Account Book. Lige så vigtig er hans kontakt til skolelærerne, som han udspørger om elevens standpunkt i klassen, ligesom han kontrollerer skolens protokol. Og så er der jo også det personlige interview, hvor Namgyal danner sine personlige indtryk af eleven. Og så er han fantastisk god til at rose, kritisere og rette på eleverne. De får indtryk af, at vi kontrollerer og vejleder dem, men også at vi er ægte interesserede i at de klarer sig godt. Der er et helt klart og tydeligt forhold af kærlighed, ægte interesse og gensidighed mellem vor administration og børn.
The old written reports by Namgyal:

Scholarship Report 08-2006
Scholarship Report 07-2007
Scholarship Report 09-2008

Scholarship Report 08-2009

Kvartalsvis Scholarship Standpunkts Rapport-PDF:
Quarterly Scholarship Progress Report :
Vierteljahrlich Patenshaft Leistungsstand Rapport
:

Forklaring til Skemaerne / Explanation / Legende:

Students Progress Report Feb-Apr 2010
Students Progress Report May-June 2010
Students Progress Report July-Nov 2010
Students Progress Report Dec 10-Feb 2011
Students Progress Report Mar-June 2011
Students Progress Report July-Nov 2011
Students Progress Report Dec 11-Feb 2012
Student Progress Report Feb-Apr 2012
Student Progress Report May-July 2012
Student Progress Report Aug-Oct 2012

Quarterly Scholarship Progress Report

Our Scholarships are transferred and distributed quarterly and Namgyal Jangbu is doing a Runner Service trip to Upper Solu quarterly. And quarterly he is giving a schematic report with symbols, scores and abbreviations with our children's development in the elapsed quarter.

This form of reporting started in Spring 2010. Before that time Namgyal gave short descriptive reports, which were more amusing, but didn't cover fully. We hope that you will like this style of reporting.

How to read the report: Open "Quarterly Scholarship Pregress Reprot" on the link above. Each report is covered on 4 pages and attached after consequently. Find your students number and read the line. You will find the Explanatión on the symbols and scores on the bottom of the page, or you can download and print the Explanation here.

The yearly Economic Reports can be found under "Information" in the frame at left and "Bilag" and "Accounts" in the frame above.

One of Namgyal's tools to create the report is the "Student Account Book", which our students are given and requested to fill when relevant. As important is the contact to teachers, whom he asks for the level of the student, as well as he is checking the Rocord Book of the school. And of course the personal interview with the student. He is really good in praising, critisizing and correcting the students. They have the feeling that we are controling and guiding them in study and life, but also that we are genuinely interested in their wellbeing and educational progress. There is a clear relation of compassion and mutual understanding between our administration and our students.

Vierteljahrlich Patenshaft Leistungsstand Rapport

Unsere Patenshaft wird überführt und bezahlt Quartalsweis, und Namgyal Jangbu gehen ein Ordonanz Dienst rund um Upper Solu in jedem Quartal. Und in jedem Quartal macht er einen Bericht in tabellarischer Form mit Symbolen und Abkürzungen Scoring mit die Entwicklung unseren Kindern im abgelaufenen Quartal.

Diese Art der Berichterstattung begann im Frühjahr 2010. Vor dieser Zeit veröffentlichte die Namgyal ein paar kurzen beschreibenden Berichten. In vielerlei Hinsicht mehr Spaß, aber nicht umfassend. Wir hoffen, dass Sie die Berichterstattung genießen diese Art von rapportierung.

Den Bericht zu lesen: Ofnen den "Vierteljahrlich Patenshaft Leistungsstand Rapport" auf den Link oben. Jeder Bericht füllt vier Seiten und sind in Folge gestickt. Finden Sie Ihre Studentennummer und folgen der Linie. Zur Erklärung der Symbole und Scoring Sie kann das Formular am Ende der Seite lesen oder durch Herunterladen und Ausdrucken der Legende hier.

Die jährliche Rechenschaftsberichte finden Sie unter "Information" im linken Ramme und dann "Bilag" und "Accounts" im obere Ramme.

Einer der Namgyal Arbeitsinstrumente zur Bildung des Berichts sind die Bücher, die unsere Kinder versorgt werden und sind angewiesen auf aktuelle füllen. Sie kan den Student Account Book bei diesen Link sehen. Ebenso wichtig ist der Kontakt zu Lehrern, seine Fragen an Schüler der Position in der Klasse, wie er die Schule Protokoll kontrolliert. Und dann ist da auch ein persönliches Gespräch, wo Namgyal gründete seine persönlichen Eindrücke von der Student. Und er ist erstaunlich gut zu loben, kritisieren und korrigieren die Schüler. Man hat den Eindruck, dass wir die Kontrolle und begleiten sie, sondern auch, dass wir wirklich an ihnen interessiert sind gut. Es gibt eine sehr deutliche Beziehung der Liebe, echtes Interesse und Gegenseitigkeit zwischen unserer Verwaltung und Kinder.

Forklaring / Explanation / Legende:

Printvenlig version / Printable Version / Druckbare Version - PDF