Siden er sidst opdateret 29.01.2014

Nogle af vore Scholarship (Fadderskabs-) elever er fysisk handicappede. Det vil sige, at de ikke kan klare sig på lige fod med andre i lokalsamfundet, hvis ikke de kunstigt får skabt nogle anderledes vilkår.
Det er vores mål, at sikre, at disse unge mennesker kan få en uddannelse, så de kan udfylde en plads i samfundet. Gerne på et lidt højere niveau end andre, da de stadig skal kunne hævde sig i konkurrencen.
Vore handicappede studerende er selv klar over, at dette er deres største og måske eneste chance, så de har en meget positiv tilgang til studierne og til livet.

030-Samjhana Thami fra Chhimbu er pukkelrygget og kan ikke deltage i markarbejdet. Men hun er familiens kæledægge, og især nu, da hun oppebærer indkomst i form af studiestøtte. Hun går nu dagligt knap 2½ timer til Chaulakharka Skole og det samme hjem igen. Det går så nogenlunde i skolen, men så heller ikke mere. Men det er hendes eneste chance for en fremtid, og det er hun godt klar over selv.

030-Samjhana Thami from Chhimbu is suffering from hunchback, and can't take part of the work in the fields. But she is the darling of the family, not least now as she is an income bearer from her scholarship. She is now walking daily for 2½ hours for Chaulakharka School and same back home again. She isn't that sharp at school, but it is her only cjance for a fuiture to continue, and she knows very well.

032-Sonam Sherpa fra Sagar-Bakanje brækkede sit ben som lille, og det voksede skævt sammen. Han kan godt udføre lettere arbejde i marken og også, når det er nødvendigt, tilbagelægge afstande på vejene; men det er med besvær og han får hurtigt smerter. Han er nu ophørt i skolen og laver forefaldende arbejde. Vi gav ham jobbet som konstruktør af Sagar-Bakanje Health Post Health Worker Quarter.

032-Sonam Sherpa from Sagar-Bakanje broke his leg as a small boy, and it didn't heal properly. He can do some work and walk on the roads, but it is with difficulties and pain. He has now left school and are working with what comes up. We gave him the job as constructor of Health Worker Quarter at Sagar-Bakanje.

056-Lhakpa Sherpa fra Sagar-Bakanje fik tuberkulose som 6-årig og den satte sig i venstre lårbenshoved, så hofteleddet er ude af funktion. Han blev helbredt men hans venstre ben voksede langsommere end højre, så han er stærkt halt. Han er ikke noget pyllerhoved, men det er tydeligt, at han har besvær og smerter ved bevægelse. Han er nu ansat som lærer ved Sagar-Bakanje Skole

056-Lhakpa Sherpa from Sagar-Bakanje had tuberculosis in his left hip joint as a child. He was cured but his joint never came to work properly again, and his left leg are considerable shorter than the right one, and he have pain when walking and working. Han er nu ansat som lærer ved Sagar-Bakanje Skole.

228-Sonam Dawa Sherpa fra Chhirring Kharka lider af en delvis spastisk parese. Især hendes ben fungerer ikke rigtigt og er meget tynde, men hun kan dog bevæge sig omkring med støtte. Hendes hænder og resten af kroppen fungerer nogenlunde. Hun har det lidt svært i skolen, men hun klør på.

228-Sonam Dawa Sherpa from Chhiring Kharka is suffering from a partial spastic paresis. Her legs are not working properly and are very thin, but she can walk around by support. Her arms and the rest of her body are working relatively well. It is somehow difficult for her to manage school, but she is working on.

Britha Bahadur BK

308-Britha Bahadur BiKa fra Thamakhani er pukkelrygget men er en velbegavet gut. Da hans donor var nødt til at ophøre pga egen sygdom, overtog HP forpligtelsen for at føre ham så langt som muligt i skolesystemet.

308-Britha Bahadur BiKa from Thamakhani is having a hunchback but his mind is bright, so when his donor had to stop because of her own health problems, HP took over.

Prithivi

309-Prithivi Maya Rai fra Sotang lider af en medfødt lammelse i benene, som bevirkede afkortning af hendes sener og kroget benstilling. Familien havde opgivet hende og hun lå i et hjørne uden opmærksomhed, og kunne somme tider kravle hen til skolen, hvor hun blev moppet. Da hun fik scholarship steg hendes selvværd og familiens interesse. Hun kom til Kathmandu og blev oipereret af 4 omgange, og kan nu næsten gå normalt. Hun har gennemført 7 klassetrin på 3 år og er i dag en næsten selvsikker og smuk kvinde.

309-Prithivi Maya Rai from Sotang was suffering from a heriditary lemeness of her legs with progressive contractions of her legs. Her family gave her up and she was left in a corner, but were sometimes crawling into school where she was victimized. When she started receiving scholarship her self esteem raised and her family again gained interest in her. She came for Kathmandu and was send to surgery 4 timjes, and today she can almost walk normal, have made 7 grades i 4 years and is today an almost self-estemed beautiful lady.

Ram BK

388-Ram Bishwakarma fra Loding lider ligesom sin tvillingbror, Laxman, af muskelsvind og som lammer ham mere og mere. Han kan ikke længere gå i skole, men han får fortsat scholarship, så hans forældre kan forsøde resten af hans tilværelse en smule. Hans hoved fejler ikke noget, og han prøver at være tapper.

388-Ram Biswakarma from Loding and his twin brother is suffering from Muscular Atrophia, where he is progressively paralysed. Now he can't join school anymore, but he is still receiving scholarship, so his parents can give him the small extra comfort in the rest of his life. His brain is functioning well, and he is trying to behave brave.

   

Some of our scholarship students are physically disabled. They can't compeed on the same level as others in the local society, unless there will be created special conditions for them.
It is the objective of Himalayan Project to secure those young people by giving them an education so they can find a place for living in their society. It should even be in a higher level than others for better chances in the competition.
Our disabled students are fully aware of the great chance we give them, so they have a very positive access to their studies.