Upper Solu Disable Centre

Sidst opdateret 01.10.2007

Ideen med at bygge et center for handicappede kom op, under et besøg hos Kanchhi Bishwa Karma. Faderen til hendes 6 børn er i virkeligheden gift med hendes søster, og med hende har han 4 børn. Men for et par år siden forlod han Kanchhi og flyttede til Kathmandu med sin kone. Hendes hus ligger lidt oppe ad dalskråningen.

En af Kanchhi's børn er Shanti, som er 14 år gammel og lider af spastisk parese. En anden af hendes børn er Bharvati på 12, som bliver nødt til at blive hjemme for at passe Shanti og de små, for Kanchhi er nødt til at gå på arbejde som lavtlønnet daglejer hele dagen.

The idea building a Centre for disabled persons developed during a visit at Kanchhi Bishwa Karmi's house. The father of her 6 children is actually married to her sister, with whom he has 4 children. But a few years ago he left Kanchhi to move for Kathmandu with his wife. One of the children of Kanchhi is Shanti. She suffer from spastic paresis. Another child is Bharvati on 12. She has to stay home to take care of Shanti and her small siblings. Kanchhi has to go for work as a low paid day-labourer.

 

Shanti kan ikke ret meget. Hun kan bruge sin højre hånd en smule, så hun kan spise selv med en ske. Hun kan sige Namaste og nogle få andre ord, men hun forstår alting og kan give udtryk for sin mening med lyde. Men hun kan ikke sidde oprejst, og hun har ingen hjælpemidler, bortset fra en gammel lærredsfrakke, der kan holde den værste jordkulde fra hende. Men hun er meget glad for at få besøg. Så flækker hun næsten af grin.

Shanti can't do so much. She can use her right hand i little bit, so she can eat with a spoon herself. She can say Namaste and a few words, but she understand everything, and express her opinion by various sounds. But she can't sit upright, and she have no aids and appliances except for an old canvas jacket, which can keep the worst cold from the mudfloor. But she is very happy to have visitors. Then she dribble from laughter.

Bharvati er sådan en sød pige, og hun vil så gerne gå i skole. Men selv om skolen ligger bare 5 minutters gang hjemmefra, så er hun nødt til at blive hjemme og passe det hele. Hun tigger og beder storesøster Chamili på 16 om at læse lektier med hende; men Chamili har ikke meget tid, for hun skal efter skoletid arbejde på en af byens hoteller for at supplere moderens indtægt.

Bharvati is such a sweet girl, and she wants so much to go for school. But even the school is only five minutes from home, she has to stay home. She is begging her elder sister Chamili on 16 to do her homework with her, but Chamili doesn't have so much time, because she has to work at one of the hotels of the town, to add a little bit the the income of their mother.

 

Shanti er ikke det eneste handicappede barn i Upper Solu. Faktisk ved vi ikke hvor mange der er, men har sat en undersøgelse i gang. Vi må kunne bygge et hus nede i bygden, tæt på skolen. Bygget så man kan bruge kørestole inde såvel som ude på gaden og kan køre op på skolen, så de kan få undervisning og underholdning. Vi må kunne ansætte Kanchhi til at passe børnene i dagtimerne. Måske kan vi endog åbne stedet som døgninstitution.

Vi arbejder på sagen. Hvis du vil hjælpe os praktisk eller økonomisk, så lad os høre fra dig.

Shanti isn't the only disabled child in Upper Solu and sourroundings. Actually we don't know how many, but we have started a small investigation. We could build a house downtown in the village close to the school. Constructed for wheelchair indside and on the street, so the children could be brought there for education and entertainment. Kanchhi could be employed as a caretaker during the daytime. We could maybe even open a residential home.

We are working on it. If you can helpus practically or economically, then please send us a message.