Ligningslovens § 8 A - Godkendelse fra 1. januar 2009

Siden er sidst opdateret: 16-02-2017

I 2009 opnåede Himalayan Project at have 300 medlemmer, og dermed var den sidste hindring for godkendelse af Skat af vejen.

Det betyder at ALLE de bidrag, gaver og scholarship, som du yder til Himalayan Project, kan trækkes fra på din selvangivelse.

Dog er der IKKE skattefradrag for medlemskontingent. Men da antallet af medlemmer er en betingelse for denne godkendelse, og da indberetning til Skat er en foreningsmæssig administrativ byrde, så bør alle bidragydere stærkt overveje også at være medlemmer.

Det vil sige, at det eneste du skal foretage dig, for at opnå skattefradrag, er, at du skal opgive dit person-nummer til HP's indberetningsansvarlige, og at du bør indbetale medlemsgebyr (ordinært medlem / støttemedlem / ungdomsmedlem) på foreningskontoen 8500-265 18 42 339 (medlemskabet gælder for det kalenderår i hvilket indbetalingen er modtaget, med mindre andet er aftalt). Derefter sørger HP for at indberette dine bidrag til Skat, hvilket sker senest den 20. januar i det efterfølgende år.

Du får nu fuldt fradrag for hele din donation til Himalayan Project, dog forudsat, at du donerer mere end 200 kr. Det maksimale fradrag du kan opnå er i 2017 på 15.600 kr. Begge ægtefæller kan få fradrag på op til 15.600 kr. Fradraget sker i kapitalskatten så fradraget vil udgøre omkring 30% uanset øvrig trækprocent.

Man kan også vælge at lade fradraget ske i sin virksomhed. I så fald er det virksomhedens CVR-nr, der skal opgives til HP, og man kan selv vælge om det er virksomheden eller en person, der repræsenterer medlemskabet.

Såfremt du ikke ønsker fradrag for dine bidrag i et regnskabsår, så skal du blot meddele til HP's indberetningsansvarlige, at du ønsker dit personnummer slettet fra listen. Hvis du herefter ønsker at genoptage dit fradrag, skal du atter meddele dit personnummer. Dit personnummer eksisterer hos HP kun i ét register, og det er på gavelisten, som indberettes til Skat, og denne liste offentliggøres ikke.

Du kan kontrollere HP's indberetning til Skat på www.skat.dk og logge dig på med Nem-id. Under "Skattemappen" søges på "Personlige skatteoplysninger mv" og herefter "Fradragsberettigede ydelser/gaver".

Hvis du finder fejl i den indberetning som Himalayan Project har foretaget, så skal du rette henvendelse til HP's indberetningsansvarlige, som herefter skal rette oplysningerne i forhold til Skat.

Bekendtgørelsen blev ændret i marts 2014, således at kriterierne for at en forening kan give skattefradrag til sine donorer er fortsat at der er mere end 300 medlemmer, hvis kontingent mindst dækker de administrative omkostninger, at der er mere end 100 gavegivere der hver især yder mere end 200 kr, at foreningen omsætter for mere end 150.000 kr, at foreningen har demokratisk valgt bestyrelse, at foreningens formål er almenvelgørende og almennyttige i forhold til mennesker i nød. Himalayan Project opfylder alle disse krav, men mht. antal medlemmer og gavegivere balancerer vi faktisk ganske tæt på grænsen.