HIMALAYAN PROJECT NEPAL
Himali Pariyojana Nepal

HIPRON

HIPRON er Himalayan Project's samarbejdspartner i Kathmandu.
Blev stiftet som forening 22. Marts 2007 (8/12-2063)

HIMALAYAN PROJECT NEPAL (HIPRON)
Neel Saraswati Marga, Lazimpat 2, Katmandu (lige bag den Danske Ambassade)
G.P.O. Box 8974 E.P.C. 168
Reg.no: 934/063/12/08
S.C. affiliation no: 22066
PAN Reg. no: 302503218

Email: hipron@mos.com.np
Telephone 00977-1-44 28 934 / 44 28 935

Foreningen ledes af en Bestyrelse, der er udpeget af Himalayan Project.
Formand Bishnu Subedi

Næstformand Basundhara Maharjan
Sekretær Dendi Sherpa
Treasurer Navaraj Kandel
Medlem Dorjee Lama
Medlem Pasang Sherpa

HIPRON's væsentligste arbejdsområder:
Administration af Scholarship/Studiestøtte
Upper Solu Runner Service

Se HIPRON's VEDTÆGTER

Se HIPRON's REGNSKAB 2015

HIPRON fik kontorudstyr doneret af Padborg-Kruså Rotary Klub - se Rapporten

HIPRON is Himalayan Project's collaborator in Kathmandu. HIPRON was established 22. March 2007.

HIMALAYAN PROJECT NEPAL (HIPRON)
Lazimpat 2, Katmandu (Just behind the Danish Embassy)
Reg.no: 934/063/12/08
S.C. affiliation no: 22066
PAN Reg. no: 302503218

Email: hipron@wlink.com.np
Telephone 00977-1-4428934 / 4428935
G.P.O. Box 8974 E.P.C. 168

The Organization is governed by a Board which is nominated by Himalayan Project.
Chairman Bishnu Subedi
Vicechairwoman Basundhara Maharjan
Secretary Dendi Sherpa

Treasurer Navaraj Kandel
Member Dorjee Lama
Member Pasang Sherpa

HIPRON's main working fields:
Administration of Scholarship
Upper Solu Runner Service

See HIPRON's CONSTITUTION
See HIPRON's ECONOMIC REPORT 2015
Padborg-Krusaa Rotary Klub donated Office Equipment for HIPRON - see the Report
TOP of PAGE