Siden er sidst opdateret 21-02-2006

Skovbrug (Forestry)

Skovene er langsomt ved at forsvinde i Nepal. Træ er reelt den eneste energikilde til madlavning og det øgede befolkningstryk gør nu, at forbruget af træ øges, mens bevidstheden om at styre brugen af skoven og at genplante halter bagefter. Indførelsen af elektricitet har endvidere bevirket, at folk kan sidde længere oppe om aftenen, og dermed opstår et behov for rumopvarmning, som ikke var til stede tidligere i så høj grad.

Himalayan Project vil gerne gennemføre projekter, som sigter mod skovbevarelse.

Vi har foretaget en mindre undersøgelse i Beni VDC, Upper Solu om Forest User Groups. Download.

På det grundlag findes der en artikel om skovbrug i Nepal og Upper Solu. Download.

Vi har lavet en Skole-Træ-Plante-Skole i Chhimbu. Klik på "Nursery".

Vi har lavet en Botanisk Have i Mopung. Klik på "Botanical Garden".


 

The forests are slowly disappearing in Nepal. Wood is basically only source of energy for cooking and the increasing population are now using wood in a higher rate than their understanding about environment and reforstation. The incresing introduction of electric light is causing people to stay up late in the evening and leading to a higher need of heating the rooms.

Himalayan Project wants to support projects which aim on preservation of forests and reforestation.

We have produced a survey on Forest User Groups in Beni VDC, Upper Solu. Download.

We have opened a School Tree Nursery in Chhimbu. Click "Nursery".

We have started a Botanical Garden in Mopung. Click "Botanical Garden"