Energi

I bund og grund har Nepal færre effektive energikilder end de fleste andre lande.

Olieprodukter er dyre at slæbe ind og er kun tilgængelige tæt på vejene og vil være ret håbløse at slæbe ud i bjergene.

Træ benyttes i stor stil til madlavning, men kun sjældent til rum-opvarmning. Med den øgende befolkningsmængde er skovenes tilvækst mindre end forbruget. Skovene forsvinder hurtigere og hurtigere

Vandkraft vinder mere og mere indpas og vand er der nok af de fleste steder.

Solenergi benyttes via solceller til strøm, som opsamles i akkumulatorer, eller via solpaneler til vandopvarmning i frostfrie højder og nu også til opvarmning af luft til rumopvarmning.

Vindkraft er stort set ikke aktuel, da der er mere vindstille end blæsende i bjergene.

Himalayan Project vil meget gerne støtte energiprojekter, som baserer sig på vedvarende og forureningsfri produktionsmetoder, og som hindrer ødelæggelse af de sidste skove.


Basicly Nepal has lesser effective energy sources than most other countries.

Oilproducts are expensive and only available at the roads and hopeless to carry up in the mountains.

Wood is used for cooking but only rarely for room heating. The increasing population is leading to deforestation.

Hydropower is entering the scene of energy as the is abundance of water most places.

Solar energy is produced via solar cells for electricity, accumulated in batteries, or via solar panels for heating water in altitudes without freezing temperatures and now also for heating up of air for room heating.

Wind power is almost of no interest as it is more calm than windy in the mountains.

Himalayan Project wants to support energy projects which are based on pollution-free and renewable production methods and which are preventing the deforestation.