Upper Solu Fire Brigade

I 2010 var der en stor brand i Salleri, hvor 18 huse brændte ned og mange familier mistede alt hvad de ejede. Du kan se en filmoptagelse fra branden på YouTube ved at følge linket: http://www.youtube.com/watch?v=4sIPcSH4jXI

I 2009 skaffede vi 200 gamle spandeprøjter fra diverse brandværn i Sønderjylland, overvejende fra Haderslev Kommune. De skulle smides ud, da de er utidssvarende. Bortset fra at gummislangen på flere af dem er tæret og under opløsning, så fejler selve pumperne ikke noget. De er yderst solide og meget simpelt opbyggede, så de ikke behøver ret meget vedligeholdelse. Så med en ny slange kan de sende en god vandstråle 5-6 meter i vejret.

Vi forsøgte at få dem sendt afsted sammen med et par jakker og nogle hjelme i efteråret 2009, men det forsøget strandede, da vi fik afslag på en ansøgning om projektstøtte, og da den unge mand, der havde planer om at tage til Solu og uddele pumperne, meldte afbud.

Men vi prøver igen i 2010 eller 2011. Hvis vi finder pengene til det. Og hvis vi finder en person, der har lyst til at etablere "Upper Solu Fire Brigade".

I efteråret 2010 tilbød Kristina, Stefan, Cicilia og Amalie at fylde deres kufferter op med 24 kg håndsprøjter, så nu får vi chancen for at uddele foreløbig én sprøjte i hver af de landsbyer, hvor vi forestiller os at de kan etablere et brandvæsen. Det kan jo være en fin test på, om de virkelig vil gøre en indsats for at få nogle flere.

"Upper Solu Fire Brigade" (USFB) kommer i princippet til at bestå af 15 små brandværn. Pumperne vil blive fordelt ud over Upper Solu med det antal som fremgår af kortet herunder. Hver af de bygder, der får udleveret pumper, skal etablere et lokalt brandværn, som igen skal være sluttet sammen i USFB. Hovedbyen Salleri har det største behov, så de får flest pumper, og det vil også være naturligt at USFB får hovedsæde her, og at nogle mand herfra med jævne mellemrum sendes til Kathmandu Fire Brigade til uddannelse og erfaringsudveksling. Som de igen kan give videre under de årlige fælles-øvelser og -møder.

De små bygde brandværn skal samle en gruppe af landsbyboere, der vil indgå i beredskabet, og de skal imellem sig udnævne en brandchef, som helst skal have udleveret en rigtig brandhjelm. De skal etablere et særligt hus eller rum til beredskabsudstyr, hvor også deres protokol skal ligge, hvor de noterer mandskab, fast og andet tilgængeligt materiel, materiel-pleje, afviklede brandøvelser, møder, kurser og ikke mindst hvor vand kan hentes i stor stil, selv i tørtiden.

Ud over selve beredskabet vil sådanne grupper kunne samle bygderne. Så meget andet kunne opstå omkring møder i brandværnet. Og ikke mindst vil vi have nogen, som vi kan henvende os til, når vi har har projekter der skal igangsættes, styres og kontrolleres.

I efteråret 2010 rejste Kristina, Stefan, Amalie (på 6) og Cecilie (på 8) til Upper Solu, og de tilbød os plads i deres kufferter på 25 kg. Det blev til 12 håndpumper. De vil blive leveret i 12 landsbyer i Upper Solu sammen med en "Anvisning i etablering af Brandvæsen" og "Skematisk fremstilling af brandbekæmpelsens grundprincipper". De vil samtidig få at vide, at de landsbyer, som kan etablere et brandvæsen efter vore anvisninger, vil få mere støtte i fremtiden. Flere håndpumper og andet udstyr, samt tilbud om informationsmateriale hen ad vejen, og måske en skønne dag besøg af en rigtig brandmand.

I vinteren 2011 skulle beredskabet i Aabenraa Kommune udskifte diverse beklædning i brandhæmmende materiale og vi fik leveret en bilfuld af det. Det blev fordelt i 14 "sportstasker" sammen med 2 håndsprøjter og en brandhjelm. Nu bliver næste problem at få det bragt til Solu, men den tid den sorg. For nu har vi sendt en skrivelse ud til alle de små bygdebrandværn, at de skal vågne op, hvis de vil have del i udstyret. Lęs opdateringen her.

Men det hjalp ikke meget. Kun i Junbesi er der sket noget, fordi der gik ild i skorstenen hos Pasang, som var den der havde pumpen stående. Ilden begyndte at brede sig oppe på loftet, men håndpumpen slukkede ilden og hele Junbesi kunne nu se at et brandberedskab er en god ting. Lęs Ambika's rapport.

dress equipment