Kathmandu Fire Department

Judha (Kathmandu) Fire Brigade blev etableret i 1938 med brandstation på New Road. Det var 4 år efter det store jordskælv på 8,4 Richter, der smadrede 60% af byen og slog 4.500 af byens 60.000 indbyggere ihjel. Store jordskælv er meget langt tilbage forekommet i Kathmandu hvert 50-60 år, så det næste skulle have været for efterhånden mange år siden. Men det er nu ikke noget byplanlæggerne har brugt megen energi på. Vejene er smaller, for jorden er dyr. Husene bliver højere og højere og tættere og tættere af samme grund. Så en ildebrand kan hurtigt brede sig.

 

 

I 1991 var der 427.000 indbyggere.

I 2001 var der 672.000.

I 2010 runder vi en million. Men det er kun det officielle tal for registrerede borgere. Det uofficielle tal er 2.500.000 indbyggere på et relativt lille areal. Dette areal øges dog kraftigt, da byen udvider sig voldsomt ud mod kanterne af dalen.

Og stadig har Kathmandu kun denne ene brandstation.

Og den ligger inde i det gamle bycentrum med snævre gader og alt for få udfaldsveje.

 

Brandstationen råder over 1 lille pumpevogn, 2 pumpevogne med 4.000 liter tank og 1 stigevogn fra 1987. Derudover 2 pumpevogne i ubrugelig stand.

4.000 liter vand er hurtigt brugt, og så må pumpevognen ad snævre veje med trafikkaos forlade branden for at opsøge et vandhul, oftest langt borte.

Stigevognen kan række op til 3-4. sals højde, men efterhånden bygges der flere og flere højloftede kontorhuse helt op til 7-9. sal.

Stort set alt udstyr er doneret udefra. Det ses tydeligt på brandmændenes udstyr. Jakkerne er så store og tunge at de ikke er til at manøvrere i. Hjelmene er alt for store. Ofte smider de sikkerhedsudstyret og rykker ind i ildebranden med jakke og blød hat.

Kathmandu Fire Department har en drøm om at åbne 3 nye brandstationer længere ude i periferien, men der er dårligt penge til at drive den ene.

Og da slet ikke at fylde tre brandstationer op med mere materiel.

Og så længe der ikke er sket en stor katastrofe, så går det jo godt, og man sparer mange penge. MEN, den dag det sker, så .....

Kathmandu Fire Brigade har en 39 mands besætning. Heraf er 18 brandmænd men uden egentlig træning. Resten, 21 mand, er stillet til rådighed for brandvæsenet af politiet.

Udrykningsstyrken er på 9 mand. De har i gennemsnit 350 udrykninger årligt, hvilket er påfaldende lavt. Men de rykker kun ud når der virkelig er en god grund, og når det kan forventes at de når frem før lokale borgere selv har bekæmpet ilden. Derfor foregår en del afværgemanøvrer fra telefonen, hvor der gives gode råd om egen indsats. Derfor har de indrettet en særlig alarmcentral med hele tre telefoner.

Læs rapporten fra December 2009 fra Kathmandu Metropolitan City om Kathmandu (Judha) Fire Brigade