HIMALAYAN PROJECT SURVIVAL SACK Deutch English Tilbage til Forsiden

Sidste nyt den 12. maj: Nu hvor hele Upper Solu ligger ned så skal vores Survival Sack skæres ned til hvad der virkelig er brug for: En kraftig PRESENNING. Og de presenninger, som vi leverede med sækken, er blevet rost rigtig meget. Det er den helt rigtige løsning lige her og nu. En rulle presenning koster 3.000 kr, som kan skæres ud til 22 presenninger - dvs 150 kr for at give en familie tag over hovedet. Der kan være 15-20 ruller på en minitruck. Kære du, der læser dette, hjælp os med at hjælpe dem. Hvis vi ikke hjælper med de presenninger her og nu, så kan vi lige så godt droppe at hjælpe dem i fremtiden.

Rotary har deres ShelterBox, som rummer alt hvad en familie skal bruge, hvis de har mistet alt. Men den er stor og tung og så koster den 5.000 kr (incl. transport). Rotary har også Water Survival Box som fokuserer på at kunne fremstille rent drikkevand. Men der er ikke telt inkluderet og den hverken fylder eller vejer så meget, og så koster den 1.500 kr (incl. transport).
Men i Nepal, lige nu, er der brug for et tag over hovedet og beskyttelse mod jordkulde. De familier, som er blevet husvilde, vil stadig opholde sig i nærheden af deres ødelagte hus, for de skal til at så markerne til. De vil kunne finde både mad, tæpper, tøj, kogegrej og alt det andet daglige udstyr imellem brokkerne, ligesom også byggematerialer kan hentes ud af ruinerne. Vand er til stede som det plejer.
Derfor har vi produceret "Himalayan Project Survival Sack". Vi køber materialerne i Kathmandu og fragter dem til distriktshovedstaden i Salleri med truck. Her bliver de pakket i sække og udleveret til de trængende familier fra hele distriktet, udvalgt ud fra den liste, som Chief District Officer har over de 8.000 familier, som ikke har tag over hovedet. De må så selv gå til Salleri og afhente sækken. Og så koster vores sæk kun 400 kr (incl. transport).
Namgyal er i færd med at indkøbe materialer til 100 sække, som vi så snart som muligt vil sende til Salleri, hvilket forventes at ske i uge 20 når de alle tre tager deres inspektionsrunde i Upper Solu.

Survival Sack består af: En kraftig Plastik Presenning, som siden kan bruges som drivhusplastik. 30 meter Nylon-snor til at binde presenningen fast med. Tre Madrasser som kan rulles til side om dagen. Et vamt tæpe. Det hele pakket i en 100 liter sæk. Og transporteret med en minitruck fra Kathmandu til Salleri i Solukhumbu. Og det hele koster 350 til 400 kr.

Flere sække kan bestilles hos os. Det haster, for monsunen starter så småt sidst i maj og æges gradvist i løbet af juni, indtil det regner voldsom dagligt i hele juli-august. Se på DONATIONS-SIDEN.

 
Survival Sack
 

English Rotary has their ShelterBox, which contains everything a family needs, if they have lost everything. But it is big and heavy and it will cost around 1.000 $ (incl. transport). Rotary also has Water Survival Box which focuses on being able to produce clean drinking water. But there are no tent included but anyhow it neither takes up so much weigh, and costs around 300 $ (incl. transport).
But in Nepal, right now, there is a need for a roof over the head and protection against earth cold. The families who have been homeless, will still live near their destroyed house, for they need to sow the fields. They will be able to find both food, blankets, clothes, cooking utensils and everything else in between the ruins, as well as building materials can be retrieved out of the ruins. Water is present as usual.
That is why we have produced "Himalayan Project Survival Sack". We buy materials in Kathmandu and carry them to the district capital of Salleri with truck. Here they will be packed in bags and handed over to the needy families from all over the district, selected from the list, as Chief District Officer has over the 8,000 families who have no roof over their heads. They will have themselves to go to Salleri to pick up the sack. And then our sack only cost 65 $ (incl. transport).
Namgyal is about to purchase materials for 100 sacks, which we will send as soon as possible to Salleri, which is expected to happen in week 20 when all our three staff take their inspection round into the Upper Solu. 

Survival Sack consists of: A strong plastic tarpaulin cover which later can be used as greenhouse plastic. 30 m nylon cord to tie and fix the tarpaulin with. Three mattresses that can be rolled aside at daytime. A warm blanket. All packaged in a 100 liter nylonbag. And transported with a mini truck from Kathmandu to Salleri in Solukhumbu. And it all costs 55 to 65 US $.

More bags can be ordered from us. It is a matter of urgency, for the monsoon starts slowly at the end of May and increases gradually in the course of June, until it rains heavily daily throughout July and august. Look at the DONATION page.
Back to Frontpage

 
Silpaulin Survival Sack
 

Deutch Himalayan Projekt – Überlebens Sack
Rotary spendet „Shelter Boxes“. Diese enthalten alles, was eine Familie benötigt, die alles verloren hat. Allerdings ist das in Nepal problematisch, denn sie sind groß und schwer und dadurch kaum in die Bergregionen zu bringen. Und dann sind sie auch relativ teuer (ca. € 750 incl. des Transports).
Von Rotary gibt es außerdem die „Water Survival Box“, mit der man sauberes Trinkwasser herstellen kann. Aber sie enthält kein Zelt! Und sie ist sehr schwer und der Transport kostet fast € 200.
Aber gerade jetzt benötigt man in Nepal dringend ein Dach über dem Kopf und Schutz gegen die Nachtkälte des Bodens. Zudem werden die Familien in der Nähe ihrer zerstörten Häuser bleiben, denn sie müssen jetzt die Felder bestellen. Nahrungsmittel, Decken, Kleidung, Kochgeschirr und andere Dinge werden sie in den Trümmern der Häuser finden. Das Baumaterial müssen sie aus den Ruinen gewinnen. Wasser gibt es immer.
Deswegen haben wir den „Himalayan Project Survival Sack“ (Überlebens Sack) entwickelt. Wir beschaffen die Materialien in Kathmandu und schicken sie mit Kleinlastern nach Salleri im Bezirk Solukhumbu. Dort werden dann die Säcke gepackt, die an bedürftige Familien des ganzen Distrikts ausgegeben werden.
Der leitende Distriktbeamte hat eine Liste von 8.000 bedürftigen Familien erstellt, die kein Dach mehr über dem Kopf haben. Sie müssen die Säcke selbst in Salleri abholen. Unser Sack kostet nur ca. 60 € (incl. des Transports).
Namgyal ist bereits unterwegs, um Materialien für 100 Säcke zu besorgen, die wir dann so schnell wie möglich nach Salleri schicken wollen. Wir haben vor, das in der 20. Woche zu tun, wenn unsere 3 Mitarbeiter aus Kathmandu sich in die Berge aufmachen werden, um die Schäden im Oberen Solu zu begutachten.

In den Säcken befindet sich das z.Zt. dringendst Notwendige für die Lebensbedingungen in Nepal:
Schwere Plastikplane für ein Dach, die später für ein Treibhaus benutzt werden kann, 30 m Nylonseil, um die Plane zu spannen und zu befestigen, 3 Matratzen, die tagsüber zusammengerollt werden können, eine warme Decke.
Alles zusammen wird in einen 100 l Plastiksack verpackt. Die Transportkosten nach Salleri (Bezirk Solukhumbu) mit einem Kleinlaster sind in dem Preis von insgesamt € 60 enthalten.

Wir können weitere Säcke packen. Es eilt, denn der Monsun beginnt bereits langsam Ende Mai, wird stärker im Juni. Im Juli und August sind dann täglich schwerste Regenfälle zu erwarten. Bitte informieren sie sich auf der Seite „Donation“.

Zurück zur Hauptseite

 

Vi blev bedt om at lave et GAVEBEVIS til fødselsdage, guldbryllup og andre festligheder, hvor vi kan give Survival Sack til festens midtpunkt. Mail til klomborg@post11.tele.dk hvis du vil have et gavebevis tilsendt.

Gavebevis Gavebevis

Du kan printe VISITKORT med oplysninger om hvor man kan donere til Jordskælvet.