DONATIONER Dansk
SPENDENAUFRUF Deutch
DONATIONS
English

Tilbage til Forsiden / Hauptseite / Frontpage

iNCOME

Dansk Hvis du vil hjælpe os med at genopbygge alt det tabte i UPPER SOLU, så kan du sætte et beløb ind på 8500 26 51 84 2339 i Spar Nord Bank (kontonummer til COPY-PASTE: 2651842339 )

Du kan få skattefradrag for din donation; men det kræver, at du giver os dit cpr-nummer, så vi kan indberette til SKAT. Send nummeret til klomborg@post11.tele.dk , mailen slettes straks når nummeret er noteret i vores lukkede indbereningsskema.


SWIPP- Du kan overføre med SWIPP hvis du har app'en installeret på din smartphone.
(Hvis du ønsker skattefradrag for SWIPP-overførsel, så send en SMS til samme nummer med dato - beløb - navn - cpr-nummer)


Himalayan Project er IKKE berørt af den nepalesiske regerings konfiskation af overførte midler til nepalesiske bankkonti. Vi er både registreret og godkendt som almennyttig organisation, og vi gennemgår kontrol af Social Welfare Council flere gange årligt, ligesom vores regnskab hvert år gennemgår offentlig revision. Vi bliver altid modtaget med smil og respekt af kontrolmyndighederne. Regeringens tiltag sigter på de, der sender penge uden helt at vide, hvordan pengene bliver brugt, eller ligefrem misbruger donationerne til egen fordel. Alle NGO'er der lader sig registrere og stiller deres vedtægter og regnskab til kontrol, de får lov til at arbejde med deres penge indenfor deres godkendte formål. Konklusion: Himalayan Projects jordskælvs-donationer går ubeskåret og 100% til nødhjælp og genopretning i Upper Solu.

Deutch SPENDENAUFRUF: Zurück zu Hauptseite

Wenn Sie uns helfen möchten, alles, was im Oberen Solu zerstört worden ist, wieder aufzubauen, wären wir Ihnen sehr dankbar. Bitte, überweisen Sie direkt auf unser  -  eigens eingerichtetes - Sonderkonto. Auf dieses Konto gehen ausschließlich Spenden für Schäden, die mit den Erdbeben in Nepal entstanden sind.

SWIFT/BIC-code: SPNODK 22

IBAN-nummer: DK4485002651842339 - Name: Himalayan Project

CVR-nummer: 32486193 (Dänische Vereinsnummer)

Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, schreiben Sie bitte eine Mail mit den notwendigen Angabe an himalayan-project@franzen.de


Wichtig! Vielleicht haben Sie es bereits gehört: der Nepalesische Staat beschlagnahmt einige Überweisungen auf Konten in Nepal.Himalayan Project ist nicht davon betroffen! Wir sind eine eingetragene und anerkannte gemeinnützige Organisation. Mehrmals im Jahr werden wir vom Wirtschafts- und Sozialrat unter Innenministerium Nepals geprüft.
Ebenso werden einmal im Jahr unsere Konten öffentlich geprüft. Die aufsichtsführenden Behörden empfangen uns sehr freundlich und respektieren uns und unsere Arbeit sehr. Die Maßnahmen der Regierung richten sich gegen diejenigen, die Gelder überweisen, ohne dass der Verwendungszweck klar ist oder die Spenden auch missbraucht werden.
Alle eingetragenen NGOs (non-profitable-organisation), die Ihre Statuten und Bilanzen veröffentlichen, können die Arbeit an ihren bereits genehmigten Projekten fortführen. Fazit: alle Spenden, die Himalayan Project für Erdbebenopfer bekommt, werden direkt und zu 100% für erste Hilfsmaßnahmen und Wiederaufbau im Oberen Solu eingesetzt.


English DONATIONS: Back to Frontpage

If you wish to help us reconstructing all the lost in UPPER SOLU, then please transfer an amount for our specialt bank account, which solely is receiving donations connected to the Earthquakes.

SWIFT/BIC-code: SPNODK 22

IBAN-number: DK4485002651842339 - Name: Himalayan Project Donation

CVR-number: 32486193 (Danish official number of the organization)

If you want a receipt you shall send a mail for klomborg@post11.tele.dk with all the details which you need to have for reference in the receipt.


Himalayan Project is NOT affected by the Nepalese Government confiscation of transferred funds to the Nepalese bank accounts. We are registered and approved as a non-profit organization, and we go through the control of Social Welfare Council several times a year, like our account once a year undergo public review. We are always received with a smile and respect of the supervisory authorities. The Government's actions are aimed at those who send money without quite knowing how the money will be spent, or even misusing donations to their own advantage. All NGOs that register and make their statutes and accounts available to control, they are allowed to work with their money within their approved objectives. Conclusion: Himalayan Projects earthquake donations goes directly and 100% for emergency aid and rehabilitation in Upper Solu.

We have established a PayPal-donation-button on our second Homepage www.himalayan-project.dk
You just have to push the button to be schwitched to PayPal's payment page, enter your donation amount and your credit card details and your donation will be transferred to us in an inexpensive way.

Flere af vore medlemmer har lagt en meddelelse ind på deres Facebook side og/eller sendt den ud til kollegaer, venner og bekendte.
Vi vil opfordre dig til at gøre det samme. Og du er velkommen til at kopiere nedenstående tekst.

Pray for Nepal
Der er mange organisationer, der samler ind til nødhjælp til Nepal efter jordskælvet.
Hvis du ikke har givet et bidrag endnu, men gerne vil gøre det, kan det ske på Himalayan Project’s hjemmeside www.nepalhelp.dk
Tryk på linket ”Donation” og få en vejledning til at overføre dit bidrag. Sender du dit personnummer til den angivne adresse, får du skattefradrag for beløbet.
Himalayan Project er en non profit organisation, der i 20 år har ydet hjælp til bl.a. skoler og scolarship til børn. Alle pengene går ubeskåret til hjælp.
Der er hårdt brug for penge til genopbygning af ødelagte strukturer i vort område i Upper Solu.
Bønner alene hjælper ikke – der er hårdt brug for penge.
Del og videresend gerne til din omgangskreds.
Du kan også kopiere denne billedfil og placere den på din FaceBook: SWIPP
Vi blev bedt om at lave et GAVEBEVIS til fødselsdage, guldbryllup og andre festligheder, hvor vi kan give Survival Sack til festens midtpunkt. Mail til klomborg@post11.tele.dk hvis du vil have et gavebevis tilsendt. Gavebevis Gavebevis
Du kan printe VISITKORT med oplysninger om hvor man kan donere til Jordskælvet.