Upper Solu Runner ServiceEnglish

Hver tredie måned tager Namgyal Jangbu Sherpa til Upper Solu og besøger hver en lille flække i hele området i forbindelse med Himalayan Projects Ordonans Tjeneste (Runner Service). Tidsplanen er ikke helt fast, da den skal indpasses i hans universitetsstudie og hans ferieplan, men der vil normalt være afgang fra Kathmandu:
Sidst i Januar
Sidst i April
Midt i August
Sidst i Oktober

Han har mange opgaver undervejs:

Scholarship: uddeler Scholarship, interviewer studenterne, giver gode råd, rapporterer uregelmæssigheder, skriver nye kontrakter, godkender ansøgere og skriver ansøgningsskemaer. Han føler sig ansvarlig for hver eneste af vore børn, som han omfatter med stor empati og forståelse.

Post-service: Medbringer breve og pakker til og fra folk, som er involverede i Himalayan Projects arbejde. Dvs også Faddere og Studenter. Læs BREVE & GAVER.

Projektarbejde: Fører opsyn med både kommende, igangværende og afsluttede projekter, både økonomisk, praktisk og forståelsesmæssigt. Han er vores garant for, at vore projekter bliver korrekt gennemført både økonomisk og kvalitetsmæssigt. Han nyder stor respekt blandt lokale kapaciteter og er god til både at lytte og forklare og kan også tage gode og rigtige beslutninger.

Projektrapportering: Han har både digitalkamera og laptop med på runden, så han kan arbejde på rapporterne undervejs, og sende dem til Samarbejdspartnere og Donorer hurtigt efter hjemkomsten. Generelt blot en kort overfladisk rapport, men hvis det ønskes, også en dybtgående og omfattende rapport.

Officielle kontakter: Besøger distriksadministrationen i Salleri og gør sig til et kendt ansigt mellem embedsmændene, hvilket letter mange arbejdsgange.

HVEM KAN BENYTTE DENNE TJENESTE: Det kan enhver med ærinde i Upper Solu.

HVAD KOSTER DET: Små ærinder for Scholarship Donorer og Studenter er allerede inkluderet i Administrationsgebyret. Større opgaver og mere omfattende rapporter skal der betales for. Beløbsstørrelsen forhandles fra sag til sag. Men som en retningslinie for projektarbejde opkræves der 15% af projektets samlede Budget.

Læs manualen: Upper Solu Runner Service - Version 2.1 - December 2006

Runner Service Rapporter:
Februar 2007
Juli 2007
September 2007

October-November 2008


Every 3 month Namgyal Jangbu Sherpa is visiting every small settlement in Upper Solu by doing Upper Solu Runner Service. The time scedule isn't completely fixed, as it has to be in University holidays. But it will be approximately:
End of January
End of April
Mid August
End of October

The task to do under way is various:

Scholarship: Distributing Scholarships, interviewing and advising Students, Reporting irregularities, writing contracts, writing and accepting Applicants. He is having a great compassion and understanding of the situation of each one of our students.

Mail Service: Bringing Letters and Parcels to and from people involved in the work of Himalayan Project. Also Donors and Students.

Project Work: Supervising coming, existing and completed projects - economically, practically and understanding. He is our guarantee that our projects will be performed in the right way, economically and in quality. The locals are respecting him, and he is a good listener and advisor, and can take good and right decissions.

Project Reporting: Efter each Runner Service he will give a report for all Donors and Cooperators. Generally superficial and short, but per wish, it can be profound and extensive.

Official Contacts: By visiting the District Administration in Salleri being a well known person among Civil Servants, which can ease many kinds of works.

WHO CAN UTILIZE THIS SERVICE: Anyone, person or organization, who are working with and in Upper Solu.

WHAT IS THE COST: Small and regular tasks for Donors and Scholars is already included in the administrative costs. Bigger tasks and extensive reports shall be paid extra. The amount is negotiated from case to case, but generally there is charged 15% of the total project budget.