Junbesi Communication Center (JCC)

I efteråret 2006 blev der i Junbesi bygget et "Turist Informations Center" af den FN-støttede organisation TRPAP (Tourism for Rural Poverty Alleviation Programme). Mens byggeriet stod på forhandlede Himalayan Project med TRPAP om at få tildelt et hjørne til at indrette et Kommunikations Center eller en Internet Café om man vil. Det blev med stor glæde og beredvillighed godkendt på stedet.

Det forventes at en parabol og en satellit-forbindelse etableres i Salleri i foråret 2007, hvorefter distriktet vil forsyne Junbesi med en telefonledning. Og lige så snart den er forbundet til Caféen installerer vi 3 topmoderne computere med fuldt tilbehør.

Det forventes Caféen vil give et betragteligt overskud. 20% af dette overskud tilfalder Junbesi Skole, mens resten skal bruges til samfundsmæssige formål, styret af kvindegruppen: Tashi Take Committee.

Projektet er gennemført for en donation af Kaj og Aase Holst-Jørgensen, Virklund og Vinderup Rotary Klub i samarbejde med Rotary Club of Lalitpur og SeaGate Computer Institute, Koupondole.

Endelig i Marts 2008 blev sendemasten på Kemche Danda rejst og sendeudstyr etableret, og JCC kunne købe deres første CDMA-telefon og åbne telefoncentral. I mellemtiden var Tashi Take Committee blevet nedlagt pga dødsfald og manglende evner, så JCC blev omdannet til en selvejende organisation. I juni 2008 blev den økonomiske støtte overført til Nepal, samtidig med at den nye JCC-Managing Committee blev kigget efter i sømmene for at se i hvor stort omfang den har sociale hensigter. Se Regulations of JCC.

I September 2008 havde vi endnu ikke modtaget informationer om hvorledes bestyrelsen forestillede sig at benytte et overskud af driften. Vi er meget tæt på at aflyse projektet, fordi der åbenbart ikke er nogen i Junbesi, der kan magte opgaven. Se Rapporten fra Runner Service September 2008.

Læs de to dokumenter, der følger projektet først i Juni 2008: Project Description og Project Inspection Report og endelig den afsluttende rapport fra Decemnber 2008: Project Report

Men så viste det sig, at den strøm, som produceres i Junbesi Electricity slet ikke er nok til at drive hverken CDMA-sendeudstyret eller computerne i JCC. Og især ikke i dagtimerne, hvor turbinen bliver koblet til kornmøllen i stedet for generatoren. Men for mange år siden donerede Belinda & Bill Gates Fond er anseeligt beløb til etablering af ry seriøst elværk i dalen. Mange år gik med udbetaling af bestyrelseshonorar, bespisning og rejser, men der er nu endelig kommet gang i projektet. Der snakkes i sommeren 2010 om 700 kW mens fødekanalen er tæt på at være færdigbygget. Vi håber meget at elværket fungerer, når vi kommer ind i 2011, så vi endelig kan få gang i vore computere inden de bliver forældede.